Skip to content

Over ons

Hittech Bihca BV in Winterswijk maakt onderdeel uit van de Hittech Groep. Behalve vestigingen in Den Haag, Emmen, Delfzijl, Nunspeet, Deurne en Uitgeest is er ook een vestiging in Duitsland en in Maleisië. De organisatie heeft een platte structuur met korte lijnen en een grote betrokkenheid. In Winterswijk werken zo’n 100 mensen.

Over ons

Sinds de oprichting van Hittech Group in 2004 hebben we onze processen continu aangescherpt, onze productietechnologieën voortdurend gemoderniseerd en geautomatiseerd, en onze kennis steeds verder verdiept. Metaalbewerking ligt aan de basis van Hittech Group, maar inmiddels hebben we ons ontwikkeld tot een hightechbedrijf dat over sterke ontwikkelkracht, grote technologie- en materiaalkennis en sterk ontwikkeld projectmanagement beschikt. Continu willen verbeteren is onze kracht. Door autonome groei en gerichte overnames zijn we uitgegroeid tot een gevestigde onderneming met onderscheidende vakkennis, een jaaromzet van meer dan 100 miljoen euro, met 9 bedrijven gevestigd in Europa en Azië en circa 650 gedreven vakspecialisten. En onze groeiambitie is groot. We willen qua omvang en expertise van steeds grotere waarde zijn voor onze klanten: professionele OEM’ers in hoogwaardige sectoren.

Onze filosofie

Hittech Group bestaat uit 9 zelfstandige, maar niet onafhankelijke bedrijven aangestuurd door een relatief kleine holding. De groep functioneert als netwerkorganisatie die het beste van twee werelden combineert. Enerzijds hebben we als groep de financiële kracht, het organisatievermogen en het brede scala aan competenties van een grote toeleverancier. Anderzijds houden we de omvang van de operationele bedrijven beperkt tot een maximum van 120 medewerkers, om daar waar het werk gebeurt te zorgen voor flexibiliteit, klantgerichtheid en ondernemerschap. Voor het opbouwen van kennis gebruiken we specifieke opleidingsprogramma’s. Het delen van kennis stellen we zeker in de Hittech University.

Masters in Improvement

Hittech Group is ontwikkelaar en leverancier van systemen, modules, onderdelen en materialen voor de technologische toepassingen van onze klanten: OEM’ers in hoogwaardige sectoren. We willen deze klanten graag ondersteunen bij het managen van de product life cycle. We zijn voortdurend bezig met het verbeteren onze organisatie en processen. Met onze value engineering genereren we op eigen initiatief voorstellen voor product roadmaps en alle projecten die we voor onze klanten uitvoeren worden strak gemanaged door ons centraal aangestuurde projectmanagement. We werken intensief samen met onze klanten, waarbij de basis wordt gevormd door vertrouwen, transparantie en performance op alle QLTC gebieden.

Strategie

Hittech Group is system supplier in vier high-tech markten die continue groeien en waarin we willen werken voor succesvolle OEM bedrijven. Om dit te kunnen blijven doen hebben we een ambitieuze groeistrategie. Niet alleen in omzet, maar ook in geografische aanwezigheid en competenties met meerwaarde. We zijn van oorsprong een Europees bedrijf, maar Hittech is al meer dan 10 jaar actief in Azië. Om aan de vraag van onze klanten te voldoen zetten we in op verdere uitbreiding van onze mondiale activiteiten. Bij alle Hittech bedrijven wordt bewust gekozen voor een beperkt aantal kerncompetenties waarin we de beste willen zijn. Daarnaast kijken we continu naar mogelijkheden om bedrijven met complementaire competenties aan de groep toe te voegen.

Back To Top